Is owner
View only
Upload & Edit
Free file sharing

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวทางมอนเทสซอริ

by melon-pink 30,261 KB | 16 files | Folder

Report Abuse
Remove Ads  x
Up Name Size Date Added Add to account
1.แผนจัดประสบการณ์ อาหารดีมีประโยชน์ (เราจะโต).doc
436 KB
08-31-2011
2.แผนจัดประสบการณ์  ที่อยู่ของฉัน ที่อยู่ของเธอ.doc
16,054 KB
08-31-2011
3.แผนจัดประสบการณ์ ดอกไม้แสนสวย(ดอกไม้หลายสี).doc
653 KB
08-31-2011
4.แผนจัดประสบการณ์ ฉันเป็นฉันเอง (เจ้าหมูขี้โม้).doc
146 KB
08-31-2011
5.แผนจัดประสบการณ์ การดูแลความปลอดภัย (ลูกกระต่ายแสนซน).doc
574 KB
08-31-2011
6.แผนจัดประสบการณ์ เป่่าปี่จอมตะกละ.doc
674 KB
08-31-2011
7.แผนจัดประสบการณ์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (รองเท้า).doc
138 KB
08-31-2011
8.แผนจัดประสบการณ์ วันแม่แห่งชาติ (นมจากเต้า).doc
678 KB
08-31-2011
9.แผนจัดประสบการณ์ ธรรมชาติรอบตัว (อะไรอยู่บนฟ้า).doc
132 KB
08-31-2011
10.แผนจัดประสบการณ์ การอนุรักษ์สัตว์น้ำ (อะไรอยู่ในน้ำ).doc
380 KB
08-31-2011
11.แผนจัดประสบการณ์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (แมวขี้เซา).doc
570 KB
08-31-2011
12.แผนจัดประสบการณ์เมืองไทยที่รัก (เล่นดนตรีไทยกันเถอะ).doc
382 KB
08-31-2011
13.แผนจัดประสบการณ์ ปลอดภัยไว้ก่อน ( ตั๊กแตนกระโดด).doc
9,322 KB
08-31-2011
คณะทำงานมอนเทสซอริ.doc
47 KB
08-31-2011
คำนำ สารบัญ แผนมอนเทสซอริ.doc
40 KB
08-31-2011
ปกแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้คละชั้นปฐมวัย.doc
33 KB
08-31-2011

Check out files at my 4shared folder แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวทางมอนเทสซอริ

Download as Zip Download as B1
What is B1?
     
More
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวทางมอนเทสซอริ
File QR Code
Remove Ads  x