Download from 4shared
พระราชดำรัสในหลวง
375 KB
พระราชดำรัส ๑-นส.ศาริสา เลี้ยงรักษา อ่าน-จัดทำโดยกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน.mp3
375 KB
พระราชดำรัส ๒-นส.ศาริสา เลี้ยงรักษา อ่าน-จัดทำโดยกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน.mp3
375 KB
พระราชดำรัส ๓-นส.ศาริสา เลี้ยงรักษา อ่าน-จัดทำโดยกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน.mp3
375 KB
พระราชดำรัส ๖-นส.ศาริสา เลี้ยงรักษา อ่าน-จัดทำโดยกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน.mp3
375 KB
พระราชดำรัส ๗-นส.ศาริสา เลี้ยงรักษา อ่าน-จัดทำโดยกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน.mp3
375 KB
พระราชดำรัส ๘-นส.ศาริสา เลี้ยงรักษา อ่าน-จัดทำโดยกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน.mp3