1,025 KB
BEY NANGILEE RAPASEDALEE DEE.mp3
1,071 KB
DA AFGHANISTAN DE DA BATOROO MERANOO WATAN.mp3
1,385 KB
DA DA DEEN WATAN AGHAYAR.mp3
703 KB
DA DEE JAGOO GHRONOO MENZ KEE.mp3
1,516 KB
DA KUDAI DA SAFSALAY NAZAM ZANADABAD.mp3
2,295 KB
DA MUJAHID GHAZEE AZAN DI LA PAMIRA.mp3
574 KB
DA WATN PA GHROO CHEE ZEE DA SAHAR BADA SALAM WAEE MULA OMAR TA.mp3
1,173 KB
ISLAMI NEZAMA RAB DEE HAKIM KRA.mp3
638 KB
MULA OMAR LAKA ZMAREE DEE.mp3
1,672 KB
da che nan kawee salgee pa mla mata shwa naree.mp3
2,190 KB
da hadaf lar ghalata nakree.mp3
1,859 KB
de wel za super taqat yam ma wel za yam fedyaee.mp3
593 KB
ghazee za sanger ta za topak rawakhla.mp3
1,134 KB
ka da peghlo mar.mp3
1,035 KB
mashen me raka ta morjani pa mazlomanoo der kegee zalmoona.mp3
784 KB
qurban ghazi lalaia.mp3
1,173 KB
sangare yam sangaree.mp3
1,991 KB
satoo ya pa sroo wenoo da da shahedano kor.mp3
1,879 KB
za khpala sangaree yama janan me sangaree da.mp3
1,910 KB
zamong da weno pasarlee dee.mp3