1,025 KB
BEY NANGILEE RAPASEDALEE DEE.mp3
1,701 KB
CHE SOK AFGHANISTAN WRANWEE KHALIQA.mp3
1,385 KB
DA DA DEEN WATAN AGHAYAR.mp3
703 KB
DA DEE JAGOO GHRONOO MENZ KEE.mp3
1,458 KB
DA MANAMA CHE GHARBEAN PA LAKO BA WEE.mp3
2,295 KB
DA MUJAHID GHAZEE AZAN DI LA PAMIRA.mp3
574 KB
DA WATN PA GHROO CHEE ZEE DA SAHAR BADA SALAM WAEE MULA OMAR TA.mp3
1,656 KB
KHLAS CHE DARNA NASHEE AKHLI SAM BA INTEQM GHONDI.mp3
431 KB
MOFTONA MONGA MUJAHID WALAS U ZMONG SHAR DE INQLAB INQELAB.mp3
638 KB
MULA OMAR LAKA ZMAREE DEE.mp3
1,408 KB
NOR MA ZA PA SHAH LA AMARATA.mp3
1,440 KB
PAMIRA PARGANI BA DI SALAM TA RAZI LAKHKAR MO BAREMAN DI.mp3
1,483 KB
QURBAN GHAZEE GHRONA MORCHALI SANGARONA.mp3
2,190 KB
da hadaf lar ghalata nakree.mp3
1,856 KB
daree ya toli qahredali we da asiaa.mp3
1,223 KB
gharbeano zee zamong la zamkoo afghan walas ta ma gore pa spakoo.mp3
593 KB
ghazee za sanger ta za topak rawakhla.mp3
1,134 KB
ka da peghlo mar.mp3
2,061 KB
kala tor tam tlee shee la storoo.mp3
521 KB
lag warta zer shee ron sba ba rashee.mp3