5,022 KB
แผนกฤษกร [ม.5].rar
3,728 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1 โดยศิริพร หรือปุ๋ย.rar
34,853 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6.rar
37,508 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.1 โดยจรุงกิต หรืออุ้ม.rar
53,130 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม4-6.rar
1,009 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ สังคม ป.5 โดยปฐมพงษ์ หรือพี่บอย_2.rar
2,189 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 โดยศิริพร หรือปุ๋ย.rar
44,864 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.4-6.rar
16,959 KB
แผนจรุงจิต [ป.4].rar
185,181 KB
แผนทักษิณ.rar
6,875 KB
แผนธิติยา [ป.5].rar
263,627 KB
แผนประวัติศาสตร์ ม.5.rar
13,710 KB
แผนพลวัฒน์ ป.3 สาธิตมอดินแดง.rar
796 KB
แผนพลวัฒน์ ม.5 ภูมิศาสตร์กับพระพุทธ กัลยาณวัตร.rar
203,174 KB
แผนมงคล [ป.6].rar
3,901 KB
แผนศิริพร [ป.5].rar
7,633 KB
แผนสุกัญญา [ป.2].rar
35,877 KB
แผนอนุทิน [ม.5].rar
18,364 KB
แผนอำพา [ป.2].rar
7,482 KB
แผนอำพา [ม.4].rar