dis 1
2,044 KB
badaur ; dendang2.mp3
1,452 KB
badaur ; patah arang.mp3
1,813 KB
badaur ; perpisahan.mp3
1,693 KB
badaur ; stia itu menyakitkan.mp3
1,435 KB
badaur ; tukaran.mp3
1,148 KB
pantura - ada rindu.mpg.rar
980 KB
pantura - iwak peyek.mpg.mp3
1,236 KB
romansa - layang kangen.mp3
1,211 KB
romansa - ngamen 5.mp3
1,842 KB
romansa - njaluk pegat.mp3
1,871 KB
romansa - satu malam.mp3
1,172 KB
romansa - semakin sayang semaki kejam.mp3
1,608 KB
romansa - simpananku.mp3
962 KB
romansa - teman.mp3
5,434 KB
star love-abatasa.mp3
4,999 KB
star love-aku bukan bang toyib.mp3
4,289 KB
starlove - kau tetap kusayang.mp3
8,712 KB
tahi lalat.mp3
11,741 KB
tak sabar.mp3