บัญชีเทียบราคา
ปี 63
ปี 64
161 KB
บัญชีเทียบราคา-ปรับปรุงแก้ไขรายการก่อสร้าง-ฝายน้ำล้น ม.4.xlsx
217 KB
บันทึกนำส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ-ม.4.pdf
180 KB
ปรับปรุงรายการก่อสร้าง ม.4-บัญชีเทียบราคา.pdf
307 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563.pdf
309 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน กันยายน 2563.pdf
283 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
317 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563.pdf
315 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563.pdf
321 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
313 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม 2564.pdf
231 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563.pdf
155 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
317 KB
รายงานผลการก่อสร้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563.pdf