1,870 KB
2.dasar-dasar tegangan ac-2.ppt
4,403 KB
Bahan UAS DKE 2012-2013.rar
7,419 KB
Materi UAS DKE TA2011-2012.rar
425 KB
PLT Gas.ppt
656 KB
PLT Surya.ppt
950 KB
PLT Uap.ppt
602 KB
PLTA.ppt
82 KB
Tabel pembangkitan tenaga listrik.doc