การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3104-2008
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2104-2008
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 3104-0005
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3104-2007
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม3104-2007
53 KB
2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชฟ.3กลุ่ม1.xlsx
49 KB
2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เรียนเพิ่ม3กลุ่ม1.xlsx
48 KB
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม ปวส.2กลุ่ม3.xlsx
47 KB
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สชฟ2กลุ่ม3.xlsx
48 KB
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ปวส1กลุ่ม3.xlsx
4,382 KB
K-ExpertSavingMemo_Ex2016.xls
204,704 KB
My 4shared.b1
3,132 KB
SavingBOT_2559.xls
1,520 KB
ข้อสอบไฟฟ้า ปวส.แก้ไข58.doc
57 KB
บันทึกขออนุมัติโครงการ.docx
144 KB
มฐ.1 (1).doc
77,189 KB
หน่วยการเรียนที่6.pptx
17 KB
เฉลยปวส58.docx
17 KB
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1.docx
28 KB
ใบปฎิบัติ.docx