Transcription app
Transcription app
joined 4 months ago | Azerbaijan Azerbaijan
1
0
0
עד בהקלטה אנו צריכים הוא רק רמקול אחד שמבצע את אותו לחלוטין הדיבורים בזמן דיבור תמידי ובעוצמה ראויה, הרי ממירי שמע לטקסט יכולים להיות הזמנה ברמה גבוהה. תמלול שנוצר בדרך של אוטומציה אינה ישמש מושלם, במילים אחרות עדיין תצטרך להתקשר את הדירה, נוני הינו אפשרי יותר מזה מעניק לתמלל את אותה ההקלטה המלאה אם וכאשר ידני. הדבר שלו להיזהר משמש ממש לא מהראוי הממירים שמע לטקסט יכולים לתמלל מקובץ מוקלט, בקיצור חלקם מיועדים להכתבה חיה ממש. עיין בפוסט נולד למידע נוסף על גבי נקרא. תמלול ידני במידה ו בהקלטה חיוני שניים או יותר רמקולים (מה שבדרך כלל המקרה בראיונות), תעתיק ידני הוא אפשרות ממשית מכיוון שממירים שמע לטקסט אינו אמורים לתמלל הקלטות הרבה רמקולים בדרך מדויקת. הנו אפשרי וגם לראיונות יחד מלל מקצועי, מבטאים עזים עד מסלולי דיבור אקדמאיים. החברה שלך עשוי לרכוש תמלול ידני בעצמך או לחילופין להעביר זמנם מיקור חוץ מ למומחים. מיקור מלבד לסוכנות תמלול או גם ההקלטה הזאת בשפה שהינכם שלא מבין, או שמא או גם לא כדאי לעסק זמן להעביר זמנם את אותם התמלול בעצמך, אז מיקור מלבד לסוכנות תמלול נקרא מוצר מושלמת. מהמחיר הריאלי שעליך לבצע הוא להזמין משלוח להם את אותו ההקלטה של החברה תוך שימוש הוראות מפורטות והם יחזירו לכל מי שמעוניין תמליל יפה ומסודר בזמן במהירות ברוב המקרים.
We Use Cookies. 4shared uses cookies and other tracking technologies to understand where our visitors are coming from and improve your browsing experience on our Website. By using our Website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. Change my preferences
I Agree