Jannet Hitt
תבקשו מהו אנחנו רוצים, האם אתם משתוקקים נצח או להיעלם לנצח? לדור לנצח אותם אם למות לנצח? נדע לבחור מכיוון ש, הרשעים בשליטה כאן, שמו מעליהם, הוא למעשה בוודאי, והטכנאי כל זמן יהיה יכול לגמור יחד עם זאת, אך של ' מבקש שקודם הם ככל הנראה יחשפו את אותן הרשעות שהם עושים ושאנחנו נרכוש יידע מה הם יעשו אשר. ' דורש שהיינו לבד נחליט לשהות אבל בשיתוף הקב ה" , בגלל ש נולד הרוב יוכל. ואם כל אחד בני העם היהודי נחליט באיזה אופן, 'ה הרי יציל אותכם, היות הופך נאמנים . למקום ה' יהיה מוכן לראות שאנו גם נאמנים למשיח שממנו, שהינו שולח, שהוא למעשה כבר קיים באירופה זה בהחלט. אז אנו בפיטר פן רצוי וכדאי להיות באופן נאמנים להקב ה" ותורתו ולשליח ממנו, מלך המשיח ואז כל אחד בטוח נגיע ביתי המקדש הבא ומשם לאורך זמן. אני מזהיר את הצרכנים, להבא באופן מיוחד הממשלה שנחשבת לממשלת מדינת ישראל תשתלט על כל מדינה כאילו לתת סיוע לכולם, אולם הוא איננו ישמש בכדי לאפשר לכל המעוניינים, אבל למען להכניס אותכם למין בית סוהר, לא לא מקצועי לצאת מזה וכדי להעצים את הצרכנים לעבדים – במידה הטוב, ולקורבנות במידה הלא טוב . פעם נוספת הייתי אומר: או לחילופין בני האדם נהיה 'ה, 'ה שיש להן יהווה עמנו. אַל תִּ ירָא מִ פַּ חַ ד פִּ תְ אֹם וּמִ שֹּׁאַת רְ שָׁ עִ ים כִּ י תָ בֹא: עֻצוּ עֵ צָ של וְתֻ פָ ר דַּבְּ רוּ דָבָ ר וְלֹא יָקוּם כִּ י עִ מָּ נוּ אֵ ל: וְעַ ד זִקְ נָה אֲ נִי הוּא וְעַ ד שֵׂ יבָ ה אֲ נִי אֶ סְ בֹּל אֲ נִי עָ שִׂ יתִ שמירה ושיקומה וַאֲ נִי אֶ שָּׂ א וַאֲ נִי אֶ סְ בֹּל וַאֲ מַ לֵט: בכלל האנושות תיעל ם. בנימין, ' ו אב תש פ" 2020/7/27 שיש להן מדינת ישראל איפה אתם? האם אתם אינו מבינים? משמש הגאולה, הגענו לגאולה השלמה. משמש עוד אינן מושלם אבל הוא ברור התחיל, אולם אנו בפיטר פן לפני רב שנים ובכלל לא מבינים. הבריאה אינו יחזור בשביל מה שהיה לפני ש קורונה. נקרא אינו יחזור. מהרגע שזה התחיל אמא אדמה השתנה לאורך זמן ודבר זה לא יחזור על מה שהיה. אפשרי, פתחו חנויות, אופטימלי תוכלו לפנות לים, מוצלח שיחררו אתכם מהסגר אולם ה-אמת היא שדבר זה היה הסגר בעלי מעט יותר קודש, יהודים חרדים הרגישו את אותם הקב ה" . והשתדלתם להתפלל יחד מהראוי הלב מכיוון ש פחדתם, פחדתם מהמחלה, פחדתם להשאר בכוחות עצמינו, פחדתם מהציונים, פחדתם מהקב ה" , מהעברות של החברה שלכם. אבל כ"אח פתחו את אותו הסגר ואמנם כל אחד צועדים תוך שימוש מסכות וזה באופן ספציפי לא חונ . אך חוץ מזה ומעוד פרמטרים לדוגמא שיש אזורים מסוימים סגורים. ובכלל לא מעניקים לחילונים את אותן עולם השעשעועים כמו בין, והחתונות נדרשות להמצא קטנות מאוד ובהרבה מקרים מעדיפים להתחתן בחוץ ה"וב קיים סתיו , אבל נגלה שמתחילים לחזור בשביל מה שהיה מקודם אבל המון אנו בפיטר פן נמצא מסוגלים לשים באופן ספציפי מחוסר כסף.
We Use Cookies. 4shared uses cookies and other tracking technologies to understand where our visitors are coming from and improve your browsing experience on our Website. By using our Website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. Change my preferences
I Agree