Share Muse - Can't stop the move
Download
37.ผู้ดูผู้รู้
14.ไม่เห็นคุณค่าของผู้รู้
39.หยุดคิดนึกปรุงแต่ง
43.ธรรมะปฏิบัติ
24.ทำความเห็นให้ตรง
52.การปรุงแต่งอารมณ์
54.จิต5ระดับ
19.ละบุญและบาป
26.ธรรมะปฏิบัติ
53.สำหรับมือใหม่หัดฝึกสมาธิ
12.รูปราคะอรูปราคะ
50.ธรรมะปฏิบัติ
28.ธรรมะปฏิบัติ
58.ธรรมะปฏิบัติ
42.ความว่าง
06.สติสัมปชัญญะ
31.ธรรมะปฏิบัติ
59.ขาดสัมปชัญญะ
40.ที่สุดแห่งทุกข์
08.รวมมรรคเป็นหนึ่ง
03.แวกม่านอวิชชา
56.เพียรชอบ
29.ธรรมะปฏิบัติ
32.ธรรมะปฏิบัติ
20.จิตผู้รู้กับเรา
16.ปล่อยผู้รู้
07.เล่าแนวทางปฏิบัติ
05.จิตระเบิดอารมณ์
51.กาลามสูตร
34.จิตเห็นจิตคือมรรค
21.ปล่อยความชอบชั่ง
13.อุปกิเลส
57.เพียงรู้สึกตัวนี้หรือการปฏิบัติธรรม
10.ปล่อยผู้รู้
41.ระลึกชอบ
15.เกาะรู้แล้วปล่อยผู้รู้
45.รู้หรือเห็น
09.หาตัวผู้รู้
02.แวกม่านอวิชชา
55.ความคิดปรุ่งแต่ง
36.รู้ซื่อๆๆ
01.กล่าวนำรายการ
04.วฺิธีหาตัวผู้รู้
18.สังโยชน์10
49.สติปัฏฐาน
38.เห็นภัยของวัฏฏะสงสาร
33.ธรรมะปฏิบัติ (1)
23.การรื้อถอนภพชาติ
25.สรุปแนวปฏิบัติ
48.ธรรมะปฏิบัติ
47.อาการจิตตั้งมั่น
30.ธรรมะปฏิบัติ
22.จิตเป็นอิสระ
33.ธรรมะปฏิบัติ
44.รู้กาย
11.ดูดวงชะตา