Share Muse - Can't stop the move
Download
69 Al-Haaqqa (A Realidade), 52 ayat
66 At-Tahrim (As Proibições), 12 ayat
28 Al-Qisas (As Narrativas), 88 ayat
72 Al-Jinn (Os Gênios), 28 ayat
80 Abasa (O Austero), 42 ayat
19 Maryam (Maria), 98 ayat, Makkan sura
43 Az-Zukhruf (Os Ornamentos), 89 ayat
90 Al-Balad (A Metrópole), 20 ayat
38 Sad (A Letra Sad), 88 ayat
61 As-Saff (As Fileiras), 14 ayat
45 Al-Jathiya (O Genuflexo), 37 ayat
101 Al-Qaria (A Calamidade), 11 ayat
15 Al-Hijr (Alhijr), 99 ayat, Makkan sura
96 Al-Alaq (O Coágulo), 19 ayat
62 Al-Jumua (A Sexta-feira), 11 ayat
32 As-Sajda (A Prostação), 30 ayat
52 At-Tur (O Monte), 49 ayat
05 Al-Ma'ida (A Mesa Servida), 120 ayat, Madinan sura
16 An-Nahl (As Abelhas), 128 ayat, Makkan sura
99 Az-Zalzala (O Terremoto), 8 ayat
39 Az-Zumar (Os Grupos), 75 ayat
07 Al-A'raf (Os Cimos), 206 ayat, Makkan sura
50 Qaf (A Letra Caf), 45 ayat
17Al-Isra (A Viagem Noturna), 111 ayat, Makkan sura
53 An-Najm (A Estrela), 62 ayat
57 Al-Hadid (O Ferro), 29 ayat
29 Al-Ankabut (A Aranha), 69 ayat
107 Al-Ma'un (Os Obséquios), 7 ayat
41 Fussilat (Os Detalhados), 54 ayat
68 Al-Qalam (O Cálamo), 52 ayat
37 As-Saaffat (Os Enfileirados), 182 ayat
71 Nooh (Noé), 28 ayat
70 Al-Maarij (As Vias de Ascensão), 44 ayat
21 Al-Anbiya (Os Profetas), 112 ayat, Makkan sura
01 Al-Fatiha (A abertura), 7 ayat, Makkan sura
13 Ar-Ra'd (O Trovão), 43 ayat, Makkan sura
42 Ash-Shura (A Consulta), 53 ayat
47 Muhammad (Maomé), 38 ayat
10 Yunus (Jonas), 109 ayat, Makkan sura
34 Saba (Sabá), 54 ayat
36 Ya-Seen (Ya-seen), 83 ayat
58 Al-Mujadila (A Discussão), 22 ayat
44 Ad-Dukhan (A Fumaça), 59 ayat
74 Al-Muddaththir (O Emantado), 56 ayat
27 An-Naml (As Formigas), 93 ayat
86 At-Tariq (O Visitante Noturno), 17 ayat
97 Al-Qadr (O Decreto), 5 ayat
46 Al-Ahqaf (As Dunas), 35 ayat
04 An-Nisa (As Mulheres), 176 ayat, Madinan sura
83 Al-Mutaffifin (Os Fraudadores), 36 ayat
40 Al-Ghafir (O Remissório), 85 ayat
87 Al-Ala (O Altíssimo), 19 ayat
100 Al-Adiyat (Os Corcéis), 11 ayat
77 Al-Mursalat (Os Enviados), 50 ayat
91 Ash-Shams (O Sol), 15 ayat
63 Al-Munafiqoon (Os Hipócritas), 11 ayat
75 Al-Qiyama (A Ressureição), 40 ayat
81 At-Takwir (O Enrolamento), 29 ayat
93 Ad-Dhuha (As Horas da Manhã), 11 ayat
06 Al-An'am (O Gado), 165 ayat, Makkan sura
60 Al-Mumtahina (A Examinada), 13 ayat
02 Al-Baqara (A vaca), 286 ayat, Madinan sura
12 Yusuf (José), 111 ayat, Makkan sura
54 Al-Qamar (A Lua), 55 ayat
79 An-Naziat (Os Arrebatadores), 46 ayat
59 Al-Hashr (O Desterro), 24 ayat
14 Ibrahim (Abraão), 52 ayat, Makkan sura
102 At-Takathur (A Cobiça), 8 ayat
23 Al-Muminun (Os fiéis), 118 ayat, Makkan sura
30 Ar-Rum (Os bizantinos), 60 ayat
Caravana da Fé - 95 At-Tin (O Figo), 8 ayat
25 Al-Furqan (O Discernimento), 77 ayat
65 At-Talaq (O Divórcio), 12 ayat
56 Al-Waqia (O Evento Inevitável), 96 ayat
31 Luqman (Lucman), 34 ayat
20 Ta-Ha (Ta-Ha), 135 ayat, Makkan sura
35 Fatir (O Criador), 45 ayat
26 Ash-Shu'ara (Os Poetas), 227 ayat
24 An-Noor (A Luz), 64 ayat
11 Hud (Hud), 123 ayat, Makkan sura
03 Al Imran (A Família de Joaquim), 200 ayat, Madinan sura
22 Al-Hajj (A Peregrinação), 78 ayat, Madinan sura
67 Al-Mulk (A Soberania), 30 ayat
92 Al-Lail (A Noite), 21 ayat
49 Al-Hujraat (Os Aposentos), 18 ayat
33 Al-Ahzab (Os Partidos), 73 ayat
08 Al-Anfal (Os Espólios), 75 ayat, Madinan sura
76 Al-Insan (O Ser Humano), 31 ayat
84 Al-Inshiqaq (A Fenda), 25 ayat
55 Ar-Rahman (O Clemente), 78 ayat