Is owner
View only
Upload & Edit
Free file sharing

หลวงพ่อบุญเสริม

by watsamran 305,117 KB • 12 files

Report Abuse
Download
Download as B1
Download as Zip
Add to my account
     
Play all mp3's

พระครูวิมลธรรมรัตน์( หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล )_ วัดป่ากัลทลิวัน(วัดป่าสวนกล้วย)_ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ___ -การใช้ชีวิต "บุญคุณพ่อแม่" (ภาษาอีสาน) ตอนที่ ๑ -ปฏิปทาวัดหนองป่าพง 1 -ประโยชน์ของการรักษาศีล -นานาสาระธรรม

Name Size Date Added Add to account