อารยะ เ.
อารยะ เ.
joined 9 years ago | Thailand Thailand
12
342
172,305
ปวช. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สาขาวิชาเครื่องสายไทย เอกซออู้ . ปริญญาตรีโปรแกรมวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
My Shared Folders
folder1 4 GB
folder1
มโหรี
เพลงย่ำค่ำมอญโดยครูโบราณ วงปี่พาทย์มอญไม้นวมใช้ระนาดมโหรี มีซออู้ ใช้ขลุ่ยเพียงออ
422 MB
folder1
เพลงในเทศน์มหาชาติ
เพลงย่ำค่ำมอญโดยครูโบราณ วงปี่พาทย์มอญไม้นวมใช้ระนาดมโหรี มีซออู้ ใช้ขลุ่ยเพียงออ
34 MB
folder1
เพลงพื้นบ้านภาคกลาง
เพลงย่ำค่ำมอญโดยครูโบราณ วงปี่พาทย์มอญไม้นวมใช้ระนาดมโหรี มีซออู้ ใช้ขลุ่ยเพียงออ
340 MB
folder1
เพลงทางวังบางขุนพรหม วงพาทยโกศล วงพาทยรัตน์
เพลงย่ำค่ำมอญโดยครูโบราณ วงปี่พาทย์มอญไม้นวมใช้ระนาดมโหรี มีซออู้ ใช้ขลุ่ยเพียงออ
2 GB
folder1 32 MB
folder1 260 MB
folder1 113 MB
folder1 9 MB
folder1 85 MB
folder1 14 MB
folder1 0 B
We Use Cookies. 4shared uses cookies and other tracking technologies to understand where our visitors are coming from and improve your browsing experience on our Website. By using our Website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. Change my preferences
I Agree