owais B.
owais B.
joined 15 years ago | Pakistan Pakistan
49
1456
6,955
,=- Iтs GღღD Tღ Bє "Bɑ∂" ◄ NɑMє : OωдĩS ßдlø©h ♥ Aɢє : 25 ♥ Rєℓɨɢɨღи : Isℓɑʍ ♥ Oςςµρɑтɨღи : Sтµ∂єит ♥ Iƒ Yღµ Wɑитє∂ Tღ Kиღω Aвღµт Mє Asќ Mє.. ♥ Facebook © WeLcoMe ........To ..........My ...........Profile ............Here .............We ..............Go иαмє: OωдĩS ßдlø©h ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→ иĩck иαмє: Hдяĩs , Hдяяy ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→ dαtє Oƒ ьιяth: 28 дpяĩ 1987 ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→ мαяιtαl Stαtus: Sιиglє ←←♥→ Email Id urs_baloch@yahoo.com ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→ Cell # +923322287191* Hoььιєs & ιиtєяєsts: Singing....Music Etc.. ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→ ƒαvouяιtє dяιиk : 7up ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→ ƒαvouяιtє ƒood: сhιсkєи ьιяyααиι...and other chickens ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→ ƒαvoяιtє сolouяs : Blαсk & Rєd ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→ Hαtєs: Lιαяs ... & ... ƒlιяty Gιяlzz....cheaterzzz ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→ ƒαvouяιtє αсtoя : Dwayne The Rock Johnson ...Salman Khan... ←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→←←♥→→ HmMmMmMmmM.. WËLL Gµy§...µ knøw §ømËthîng thÅt m §TµPîÐ[:ø] î MËÅN § MÅ®T T ËLËNTËÐ[:Ð] µ NîQµË P Ë®§øN î îN Ð ËMÅNÐ Gµy§...m Å vË®y ƒµN LøVîNG pË®§øn...wîth gøøÐ ÅttîtµÐË...m vË®y ƒ®îËnÐly...løvîng...©Å®îng... î LøVË ßÅlø©h pËøpl˧ ÅnÐ ©Ån §Å©®îƒî©Ë My LîƒË 4 ßÅLø©Hî§TÅN"" ÅNÐ 4 MY ß˧T ƒ®îËNÐZZ... LîVË 4 NøTHîNG....ßµT ÐîË 4 §øMTHîNG okay now Take Care Tata Cya ;)
My Shared Folders
We Use Cookies. 4shared uses cookies and other tracking technologies to understand where our visitors are coming from and improve your browsing experience on our Website. By using our Website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. Change my preferences
I Agree